W naszej diecezji od lat stawiamy na dobre przygotowanie młodych ludzi do posługi w parafiach, diecezji oraz na turnusach wakacyjnych. Formacja w naszym Stowarzyszeniu jest cyklem weekendowych spotkań  odbywających się na I i II°, podczas których młodzi ludzie mają okazję do formowania własnego serca poprzez Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania oraz słuchanie Słowa Bożego. Jesteśmy świadomi, że wiedza również jest bardzo ważnym elementem, dlatego podczas spotkań formacyjnych przekazujemy niezbędną wiedzę dotyczącą prowadzenia spotkań, radzenia sobie z problemami w grupie lub przygotowania adoracji. Dzięki tym spotkaniom młodzi ludzie mają szansę kształtować swoje życie zgodnie z ideałami naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy nie chcą stać w miejscu, ale zrobić coś dla siebie i innych.

Całość przygotowania do posługi lidera na szczeblu diecezjalnym składa się z trzech części.

Pierwsza z nich, czyli formacja I° przeznaczona jest dla osób, które chcą w przyszłości zostać zastępowymi i liderami po to, by aktywniej włączyć się przede wszystkim w życie parafialnego oddziału KSM, pomagać w formacji jego członków oraz organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Dodatkowo zastępowi i liderzy formują się po to, by służyć swoją wiedzą, świadectwem i pomocą podczas współpracy z Zarządem zarówno w ciągu całego roku duszpasterskiego, jak i podczas wakacyjnej posługi.

Formacja na tym poziomie składa się z sześciu  spotkań. Każde z nich ma swoje hasło przewodnie, myśl oraz cytat z Pisma Świętego. Punktem centralnym każdego dnia jest Eucharystia, w ramach modlitw porannych odmawiana jest Jutrznia, a w sobotę wieczorem odbywa się czuwanie z możliwością przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Te specyficzne rekolekcje pozwalają również na spotkanie wielu ciekawych osób, które ubogacają je swoją wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim świadectwem życia.

Cykl dni formacyjnych dla zastępowych – formacja II° – obejmuje pięć spotkań. Plan dnia jest podobny do I° formacji, różni się tematami i poszczególnymi punktami programu. By rozpocząć drugi poziom szkoleń, trzeba ukończyć poziom pierwszy, odbyć wakacyjne praktyki, wykonać zadania wyznaczone na wcześniejszym stopniu, aktywnie uczestniczyć w życiu oddziału oraz otrzymać pozytywną opinię diecezjalnego księdza asystenta i Zarządu.

Po zakończeniu etapu drugiego uczestnicy uzyskują tytuł zastępowego oraz możliwość dalszego formowania się na Stopniu Stałej Formacji. Dni te są wypełnione formacją i oparte na pracy z Pismem Świętym. Punktem centralnym każdego dnia jest Eucharystia, a modlitwy opierają się na liturgii godzin. Spotkania przeznaczone są nie tylko dla tych, którzy ukończyli drugi etap we wcześniejszych latach, ale również dla wszystkich chętnych, angażujących się od lat w życie KSM w parafii i na szczeblu diecezjalnym.