Czas Liderów jest to cykl pięciu spotkań w siedmiu miejscach, który uzupełnia formację KSM. W Czasie Liderów mogą brać udział osoby, które mają od 14 do 16 lat, nie biorą udziału w Dniach Formacyjnych, a są w kierownictwie oddziału, koła lub wspólnoty.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę i umiejętności, które pozwolą z łatwością organizować różnego typu wydarzenia. Zbiorą także doświadczenia do sprawniejszego kierowania pracą w oddziale bądź we wspólnocie.

 

Zajęcia te odbywają się w siedmiu miejscach, w okręgach na terenie całej diecezji.