Skład Zarządu:

Weronika Lepucka (Prezes Zarządu) – Gotów! Jestem absolwentką pedagogiki. W kończącej się kadencji Zarządu posługuję jako sekretarz. Podczas studiów pełniłam funkcję sekretarza Koła Akademickiego KSM przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie działam jako zastępowa, lider i ogólnopolski Instruktor KSM. Służba podejmowana przeze mnie w Stowarzyszeniu pozwala mi kształtować moją relację z Panem Bogiem i ludźmi. Chciałabym, aby moje doświadczenie pomogło w budowaniu organizacji silnej Bogiem. Zależy mi także aby relacje pomiędzy druhami były kształtowane w duchu wzajemnego poszanowania i miłości bliźniego.

Piotr Lenard (Zastępca Prezesa Zarządu) – Jestem energicznym dwudziestolatkiem, który interesuje się wieloma rzeczami po trochu. Począwszy od sportu, przez grę na cajonie, po modelarstwo zapałczane. Aktualnie studiuje na trzecim semestrze na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Rzeszowskiej. Jestem zastępowym od 2018r. Na co dzień, praca z ludźmi daje mi wiele satysfakcji. Działanie w społeczeństwie, angażowanie się i kreowanie rzeczywistości, jest moim sposobem na samorealizacje i wyrażanie siebie. Wierzę, że czynna praca w zespole Zarządu pozwoli mi na rozwój osobisty oraz przyniesie owoce w postaci dobrze zorganizowanej przestrzeni  dla osób młodych w naszej Diecezji.

Marcin Urban (Członek Zarządu Delegat do Krajowej Rady) – Jestem studentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Przez ostatni rok byłem Przedstawicielem Odpowiedzialnym przez Zarządem. Jestem osobą odpowiedzialną oraz bardzo kontaktową. Swoją drogę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży rozpocząłem w moim parafialnym Oddziale KSM w Kosowach w roku 2013. Od października 2015 roku pełniłem funkcję Prezesa Oddziału. Od 2018r. jestem zastępowym KSM DRz. KSM pokazał mi, jakim człowiekiem mogę być, sprawdził moje umiejętności, uformował moją obecną relację z Bogiem, dlatego nie mogę zostawić tego dla siebie, gdyż chcę mieć wpływ na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Poprzez swoją dalszą działalność chcę oddać, w najlepszy możliwy sposób to, co uzyskałem sam będąc członkiem. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest dla mnie przestrzenią, w której ciągle się rozwijam.

Monika Korzępa (Skarbnik) – Gotów! Pochodzę z parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. To tam stawiałam swoje pierwsze kroki w KSM i służę do dnia dzisiejszego. Pełniłam kolejno funkcję sekretarza, prezesa, a od zeszłego roku zastępcy prezesa oddziału. W 2013r. złożyłam Przyrzeczenie, a od 2016r. posługuję w Stowarzyszeniu jako zastępowa, prowadząc turnusy, zimowiska, czy pracę w grupach. Na co dzień jestem studentką ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku administracja.

Edyta Ciężkowska (Sekretarz) – Gotów! Jestem studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W XIII kadencji pełnię funkcję Przewodniczącej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. KSM jest dla mnie przestrzenią do rozwoju i możliwością do służenia młodym ludziom. Jestem osobą otwartą na poznawanie nowych ludzi, lubię czytać książki oraz podróżować.

Kamila Brandys (Zastępca Sekretarza) – Pochodzę z parafii w Czarnej Sędziszowskiej. Z KSM-em jestem związana od 2012 roku. W 2016 roku złożyłam przyrzeczenie. Przez wiele lat czynnie angażowałam się w działalność Oddziału parafialnego. Podczas studiów pełniłam funkcję zastępcy sekretarza KA KSM przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Miałam okazję współpracować z młodzieżą podczas turnusów wakacyjnych, zimowisk i rekolekcji. W 2019 roku uzyskałam tytuł Ogólnopolskiego Instruktora KSM. Jestem tegoroczną absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku filologia rosyjska. Jestem osobą zdyscyplinowaną i ambitną, szybko się uczę i z zapałem podejmuję powierzone zadania zarówno indywidualne, jak i zlecone grupie. Chętnie zdobywam nowe umiejętności. Wyrażam gotowość do kolejnych wyzwań i nadal chcę się rozwijać.

Gabriela Lang (Członek Zarządu) – Jestem studentką Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pochodzę z Lipinek (południowa część diecezji). W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży angażuję się od 2 klasy gimnazjum, czyli od 2014 roku. Jestem zastępową. Pracuję z dziećmi w świetlicy „Przystań” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, gdzie również czynnie angażuję się w tamtejszy Oddział, będąc prezesem. Kontakt z ludźmi daje mi dużo radości i motywacji do dalszego działania i dawania siebie innym.  Jestem osobą otwartą i komunikatywną.

ks. Tomasz Ryczek (Asystent Diecezjalny) – Pochodzę z parafii pw. Św. Katarzyny w Turzy (diec. tarnowska). Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. W 2006 wstąpiłem do WSD w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2012r. z rąk J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego w Katedrze Rzeszowskiej, obierając za hasło swojego życia w kapłaństwie słowa z Ewangelii św Marka: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). Od 2017 r. zostałem Asystentem Diecezjalnym KSM DRz oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego bł. Karoliny w Przybyszówce, zaś od tego roku (2019r.) również Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży w diecezji Rzeszowskiej.