Uchwała 1/2018 w sprawie powołania Sekcji działających przy Zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej