Uchwała 1/2018 w sprawie powołania Sekcji działających przy Zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Uchwała 2/2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała 3/2018 w sprawie nadania nagrody „Orzeł KSM” osobom zasłużonym dla KSM Diecezji Rzeszowskiej