Zgodnie z §16 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.
W naszej diecezji funkcjonują 2 sekcje:

Sekcja Medialna

 

Ma za zadanie poszerzanie zasięgu KSM-u w mediach poprzez tworzenie filmików, reklam, robienie zdjęć oraz plakatów czy ulotek związanych z wydarzeniami i akcjami realizowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

Koordynatorem sekcji jest Mateusz Daniel.
e-mail: sekcjamedialnaksm@gmail.com

 

Sekcja Marketingowa

 

Ma za zadanie przygotowywać materiały promocyjne, tworzyć akcję oraz inicjatywy mające na celu reklamę, promocję Stowarzyszenia oraz wydarzeń organizowanych przez Zarząd diecezjalny.

Koordynatorem sekcji jest Kamila Sitek.
e-mail: sekcja.marketingowa.ksm@gmail.com

 

Obie sekcje ściśle ze sobą współpracują i stawiają na rozwój oraz promocję Stowarzyszenia. Tę współpracę można dostrzec na fanpage’u Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej oraz na stronie internetowej.

Sekcja Formacyjna

 

Koordynatorem sekcji jest Łukasz Młodecki.
e-mail: lukasz.mlodecki93@gmail.com