Pełna przynależność do stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia.
Jeżeli chcesz rozpocząć niesamowitą przygodę z Jezusem we wspólnocie. Pragniesz służyć Bogu, Kościołowi a także Ojczyźnie – koniecznie przyjedź!

Wymagania do złożenia przyrzeczenia:
– odbycie rekolekcji „Start w KSM”. Na rekolekcje przed przyrzeczeniem należy przywieźć świadectwo ukończenia, najlepiej kopię potwierdzoną podpisem Prezesa Oddziału. Nie można przystąpić do przyrzeczenia deklarując odbycie „startu” na najbliższych rekolekcjach po złożeniu przyrzeczenia!
* z rekolekcji „Start w KSM” zwolnione są osoby uczestniczące w II stopniu formacji lub posiadające świadectwo ukończenia wakacyjnej zerówki bądź jedynki,
– ukończony 16. rok życia (rocznikowo).
– roczny staż kandydacki w Oddziale/ Kole.
– pozytywna opinia Prezesa, Ks. Asystenta Oddziału oraz Katechety szkolnego (wzór opinii na stronie ksm.rzeszow.pl w zakładce – „Kierownictwa -> Do pobrania”).
– na rekolekcje należy przywieźć także dwa zdjęcia w wymiarze jak do legitymacji szkolnej.
– na rekolekcje należy również przywieść zgodę rodziców (wzór zgody na stronie www – w zakładce „Kierownictwa -> Do pobrania”).
– Koszt rekolekcji to 110 zł (zakwaterowanie, wyżywanie + legitymacja oraz odznaka).

Więcej o Przyrzeczeniu przeczytasz poniżej

Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest statutowym świętem patronalnym KSM, stąd co roku właśnie tego dnia ma miejsce przyjęcie nowych członków. Przyrzeczenie ma za zadanie utożsamić w pełni ze Stowarzyszeniem, przyjąć jego ideę za swoją, by wiernie i wytrwale „służyć Bogu i Ojczyźnie” – w myśl KSM-owskiego zawołania. Poprzez złożenie przyrzeczenia przed Bogiem i Kościołem w obecności Biskupa Rzeszowskiego młodzi stają się pełnoprawnymi członkami KSM, otrzymują legitymację i odznakę z godłem KSM. Przystąpić do przyrzeczenia mogą jedynie tacy członkowie, którzy w ramach KSM służyli Bogu i społeczeństwu co najmniej przez jeden rok i którzy najpóźniej w dniu przyrzeczenia ukończyli 16. rok życia. Ponadto muszą oni regularnie uczestniczyć w odbywających się raz w tygodniu spotkaniach w ramach wspólnoty, odbyć szkolenie formacyjne „Start w KSM” i uczestniczyć w rekolekcjach poprzedzających Uroczystość Chrystusa Króla. Dodatkowo muszą dostarczyć opinię ks. Asystenta oddziału/koła potwierdzającą gotowość do złożenia przyrzeczenia. Podczas obrzędu przyrzeczenia biskup zapyta: Czy przyrzekasz pracować nad sobą, by godnie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce?, wówczas należy odpowiedzieć mu z podniesioną głową: Gotów! Ma to być wyraz oficjalnego zaświadczenia w obecności zgromadzonych wiernych o pełnej gotowości do działania w imię Chrystusa. Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.