#KawałczaSuMinęło25

25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej – 21 IV 2018