„Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.”

Statut KSM §37

Skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:
Edyta Ciężkowska (Przewodnicząca DKR) – Studentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim.Pochodzi z małej wsi Borek Wielki. Pełna energii i radości. Z uporem dąży do celu. Twierdzi, że nie ma problemu, którego nie można rozwiązać.
Aleksandra Bieniasz (Z-ca Przewodniczącej DKR) -Uczy się w klasie maturalnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Pochodzi z Ropczyc z parafii św. Barbary, gdzie też działa od początku swojej obecności w stowarzyszeniu (czyli od roku 2013). Przyrzeczenie złożyła w 2015 r. a od 2017 jest zastępową KSM diecezji rzeszowskiej. Muzyk- od 12 lat nieprzerwanie gra na skrzypcach, mol książkowy (i przy okazji członek redakcji zButa) ,mały człowiek kochający wędrować po majestatycznych górach, zafascynowana biologią ,gotowaniem z odwagą realizująca swoje pasje. Praca z ludźmi i wspólne działanie sprawia jej mnóstwo radości . Wzorem dla niej są 3 Teresy: św. Teresa z Avila, św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Matka Teresa z Kalkuty.
Ewa Kupiszewska (Sekretarz DKR) – Studentka pracy socjalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W KSM zaangażowana od 2012 roku,
a od 2016 roku z radością pełni posługę zastępowej. Kocha pracę z ludźmi, jest otwarta, pomocna. Jej największą pasją jest taniec ( tańczy
w zespole ludowym, ale każdy rodzaj tańca powoduje u niej uśmiech), bardzo chętnie wybiera się na wędrówki po górach, a aby zapomnieć o czasem ciężkiej codzienności wsiada na grzbiet koński. KSM- owi wiele zawdzięcza, dlatego teraz jest gotowa do pracy i współpracy.
Kontakt:
e-mail: dkr@rzeszow.ksm.org.pl
Osobiście: w trakcie dyżuru pełnionego w Biurze Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów
czynne: piątek: 15:00-18:00

 

Diecezjalna KR jest otwarta na współpracę z Oddziałami/Kołami KSM i oferuje swoją pomoc, szczególnie w pokonywaniu trudności oraz rozwiązywaniu problemów powstałych w tych grupach. W przypadku takich sytuacji czekamy na wiadomość z Waszej strony.
GOTÓW!