Warsztaty dla muzycznych to cykl czterech weekendowych spotkań w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie. Są one adresowane do wszystkich młodych, którzy chcą rozwijać talent i pasję muzyczną. Spotkania prowadzą osoby kształcące się w kierunku muzycznym.

Na weekendowe spotkania składają się warsztaty i konferencje. Jest to również czas rekolekcji – codzienna Eucharystia, spotkanie z Żywym Kościołem czy medytacja nad Pismem Świętym to wspaniała okazja, by pogłębić, a może nawet nawiązać żywą relację z Chrystusem.

Podczas weekendu młodzi ludzie mają możliwość rozwijania umiejętności gry na gitarze pod okiem starszych i doświadczonych muzycznych. W ramach spotkania odbywają się również zajęcia z emisji głosu i śpiewu wielogłosowego. Nowością, która została wprowadzona do tegorocznego cyklu, są zajęcia z gry na flecie prostym. Prócz zajęć praktycznych odbywają się zajęcia z liturgiki, zasad doboru pieśni na liturgię, zajęcia pogłębiające wiedzę na temat tworzenia wieczorków pogodnych czy czuwań modlitewnych, jak również spotkania mające na celu przybliżenie młodym struktury i funkcjonowania Stowarzyszenia.

Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy na kolejne spotkanie!