„Diecezjalna Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.”

Statut KSM §37

Skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Edyta Ciężkowska
Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Bieniasz
Sekretarz: Ewa Kupiszewska

 

Kontakt:
e-mail: dkr@rzeszow.ksm.org.pl
Osobiście: w trakcie dyżuru pełnionego w Biurze Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej
ul. Tadeusza Rejtana 21, 35-303 Rzeszów
czynne: wtorek: 17:00-18:00, piątek: 15:00-18:00

 

Diecezjalna KR jest otwarta na współpracę z Oddziałami/Kołami KSM i oferuje swoją pomoc, szczególnie w pokonywaniu trudności oraz rozwiązywaniu problemów powstałych w tych grupach. W przypadku takich sytuacji czekamy na wiadomość z Waszej strony.

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału/Koła m.in.:

– dokonuje kontroli i czuwa nad działalnością Kierownictwa Oddziału/Koła,
– odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków oraz składa mu sprawozdanie ze swej działalności,
– przedkłada do weryfikacji sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowy zapis znajduje się w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

„Powołana 3 osobowa Komisja Rewizyjna dokonuje przeglądu działalności finansowej i statutowej oddziału (koła) i przedkłada sprawozdania do weryfikacji diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.”
Statut KSM §37

 

Każdy funkcjonujący Oddział/Koło, w którym powołano Komisję Rewizyjną powinien przekazać do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności za mijający rok 2013. Termin oddania: 31.03.2014r. Można tego dokonać osobiście w godzinach dyżurów Biura Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej lub listownie na adres Biura.

 

W dziale „DO POBRANIA” znajdują się m.in.:
– Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła,
– REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ.

 

Ponadto na portalu społecznościowym www.facebook.com istnieje grupa zrzeszająca prezesów Oddziałów/Kół KSM oraz Diecezjalną KR, która ma na celu usprawnienie komunikacji. Jeśli jeszcze, któryś z prezesów działających Oddziałów/Kół nie jest do niej zapisany, prosimy o kontakt.

 

GOTÓW!