Statut KSM został zatwierdzony przez 261. Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 29 IV do 1 V 1993 r. Stanowi on zbiór podstawowych praw określających istotę, cele i sposób działania KSM. Opisuje także prawa i obowiązki członków, władze i ich funkcjonowanie, a także majątek Stowarzyszenia. Statut powinien być w posiadaniu każdego członka tej wspólnoty, gdyż jego dogłębna znajomość jest warunkiem poprawności i skuteczności działania. Dlatego też to właśnie od zapoznania z tym dokumentem powinien rozpocząć się proces zakładania oddziału czy koła KSM.

 

Statut składa się z 6 rozdziałów, z których każdy odnosi się do innej części i sfery działania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Poszczególne rozdziały to:
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Cel, zadania, środki
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie
Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia
Rozdział 6. Przepisy końcowe

Do pobrania dostępny tutaj.