„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” Statut KSM, par. 13

Celem KSM-owiczów jest być blisko Boga i ludzi oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. KSM-owicz włącza się w budowę nowego świata, uczy się żyć dla innych tu i teraz, niesie miłość i nadzieję. KSM jest jednym ze sposobów znalezienia drogi swojego życia. Dewizą życia członków Stowarzyszenia jest „służyć Bogu i Ojczyźnie”.