Każdy oddział może podejmować szeroki wachlarz działań, ale nie musi też robić wszystkiego. Specyfika działań zależy w dużej mierze od tego w jakim otoczeniu działamy, ilu mamy członków, jakie jest podejście osób otaczających KSM oraz samych
KSM-owiczów. Działania możliwe do podejmowania w ramach pracy w KSM-ie podzielić można na kilka kategorii:

1) Działalność religijna:
• raz w tygodniu, a przynajmniej raz w miesiącu przygotować liturgię Mszy św.
• raz na kwartał przygotować czuwanie, adorację lub wieczornicę
• w Wielkim Poście przygotować Drogę Krzyżową, w maju nabożeństwo majowe, a w październiku Różaniec
• raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach Diecezjalnych i zorganizowanym przez Oddział Dniu Skupienia lub rekolekcjach
• założyć w Oddziale/Kole Róże Różańcową, zachęcać do Duchowej Adopcji, Ruchu Czystych Serc, Kręgu Biblijnego, itp.

 

2) Działalność patriotyczno – społeczna:
• organizacja programu artystycznego, wieczornic patriotycznych, Mszy św. za Ojczyznę (11 listopada, 3 maja)
• zorganizowanie akcji przeciwko narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi (pogadanki, prelekcje, spotkania, warsztaty)
• w miarę możliwości przygotować obchody:
– Dnia Chorego
– Dnia Seniora
– Dnia Jedności z Niepełnosprawnymi, itp.

 

3) Działalność charytatywna:
• pomoc najuboższym:
– „Mikołajki” dla najbiedniejszych dzieci
– Dzień Dziecka
• organizować półkolonie, zimowiska
• współpracować z Caritas, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, szpitalami, hospicjami, Gminnymi Ośrodkami Kultury i z innymi ruchami, grupami, stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii

 

4) Działalność kulturalnorozrywkowa i sportowa:
• co najmniej raz w roku przygotować „Jasełka”, „Misteria” lub sztukę teatralną
• co najmniej raz w roku zorganizować imprezę kulturalną np.:
– przegląd piosenki religijnej
– wieczór kolęd
– przegląd poezji
– festyn parafialny
– piknik rodzinny
• imprezy kulturalne: (wyjścia do teatru, filharmonii, kina, itp.)
• pielgrzymki: (Częstochowa, Licheń, Łagiewniki, Dębowiec, itp.)
• turnieje sportowe: (tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, itp.)
• wspólne imprezy z innymi Oddziałami/Kołami.