czyli „Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”

przyrzeczenie6Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest statutowym świętem patronalnym KSM, stąd co roku właśnie tego dnia ma miejsce immatrykulacja nowych członków.

Jaki jest cel i sens przyrzekania?

chrystusa_krola_20151125_1007059230Ma ono za zadanie utożsamić nas w pełni ze Stowarzyszeniem, przyjąć jego ideę za swoją, by wiernie i wytrwale „służyć Bogu i Ojczyźnie” – w myśl KSM- owskiego zawołania. Poprzez złożenie przyrzeczeń przed Bogiem i Kościołem w obecności Biskupa Rzeszowskiego stajemy się pełnoprawnymi członkami KSM, otrzymujemy legitymacje i odznaki z umieszczonym na nich godłem KSM.

przyrzeczenie4Kto może przystąpić do przyrzeczenia?

Mogą to uczynić jedynie tacy członkowie, którzy w ramach KSM służyli Bogu i społeczeństwu co najmniej przez okres jednego roku i którzy najpóźniej w dniu przyrzeczenia ukończyli 16. rok życia. Ponadto muszą oni regularnie uczestniczyć chrystusa_krola_20151125_1394437803w spotkaniach formacyjnych, w ramach wspólnoty, odbywających się raz w tygodniu, odbyć szkolenie formacyjne „Start w KSM” i uczestniczyć w rekolekcjach poprzedzających Uroczystość Chrystusa Króla. Dodatkowo muszą dostarczyć opinię ks. Asystenta potwierdzającą gotowość do złożenia przyrzeczenia.

przyrzeczenie3Po co to wszystko?

Gdy podczas obrzędu przyrzeczeń Biskup zapyta: „Czy przyrzekasz pracować nad sobą by godnie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce?”, chcemy wówczas odpowiedzieć Mu z podniesioną głową: „Gotów!”. Ma to być wyraz oficjalnego zaświadczenia w obecności zgromadzonych wiernych o naszej pełnej gotowości do działania w Imię Chrystusa. chrystusa_krola_20151125_1483625150Przyrzeczenie nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Dlatego ważna jest godna oprawa oraz odpowiednie przygotowanie i gotowość kandydatów.

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”.
przyrzeczenie2 przyrzeczenie1chrystusa_krola_20151125_1561319494