formacja6Całość przygotowania do posługi lidera na szczeblu diecezjalnym składa się z trzech części. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla osób, które chcą w przyszłości zostać zastępowymi i liderami po to, by aktywniej włączyć się przede wszystkim w życie parafialnego oddziału KSM, pomagać w formacji jego członków oraz organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Dodatkowo zastępowi i liderzy  formują się po to, by służyć swoją wiedzą, świadectwem i pomocą podczas współpracy z Zarządem, zarówno w ciągu całego roku duszpasterskiego jak i podczas wakacyjnej posługi. Formacja na tym poziomie składa się z dziesięciu comiesięcznych spotkań. formacja5Każde z nich ma swoje hasło przewodnie, myśl oraz cytat z Pisma Świętego. Punktem centralnym każdego dnia jest Eucharystia, w ramach modlitw porannych odmawiana jest Jutrznia, a w sobotę wieczorem jest czuwanie i sakrament spowiedzi.Te specyficzne rekolekcje pozwalają również na spotkanie wielu ciekawych osób, które ubogacają swoją wiedza i doświadczeniem, ale przede wszystkim świadectwem życia.

 

formacja4Cykl dni formacyjnych dla zastępowych II’ obejmuje pięć spotkań. Plan dnia jest podobny do pierwszego stopnia formacji, różni się tematami i poszczególnymi punktami programu. By rozpocząć drugi poziom szkoleń trzeba ukończyć stopień pierwszy, odbyć wakacyjne praktyki, wykonać zadania wyznaczone na wecześniejszym stopniu, aktywnie uczestniczyć w życiu oddziału oraz otrzymać pozytywną opinię diecezjalnego księdza asystenta  i Zarządu.

 

formacja3Po zakończeniu etapu drugiego uczestnicy uzyskują tytuł zastępowego oraz możliwość dalszego formowania na Stopniu Stałej Formacji. Dni te są przede wszystkim wypełniony formacją i oparty na pracy z Pismem Świętym. Punktem centralnym każdego dnia jest Eucharystia, a modlitwy opierają się na liturgii godzin. Spotkania te przeznaczone są nie tylko dla tych, formacja2którzy ukończyli drugi etap we wcześniejszych latach, ale również dla wszystkich chętnych, którzy angażują się od lat w życie KSM w parafii i na szczeblu diecezjalnym.